David is formally anointed as king. * 1 David proclaimed the words of this song to the LORD when the LORD had rescued him from the grasp of all his enemies and from the grasp of Saul. AMPC. Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso. 2 Samuel 22:2 - At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 50 Therefore I will praise you, LORD, among … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Paragraph. Luke 1:33. 2 He said: The L ord is my rock, my fortress, and my deliverer, 3. my God, my rock, in whom I … Darum will ich dir danken, HERR, unter den Völkern und deinem Namen lobsingen, (LUT) Therefore I will give thanks unto Thee, O Lord, among the heathen, and I will sing praises unto Thy name. He stayed in Ziklag for two days. 40Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. : << 2 Samuel 22 : 50 >> AVB: Oleh sebab itu aku akan mengucap syukur kepada-Mu, ya TUHAN, antara bangsa-bangsa, dan aku akan melantunkan puji-pujian atas nama-Mu. Chapter Parallel. Read 2 Samuel 22 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 50 “Sa(A) lahat ng bansa ika'y aking pupurihin,    ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan, aking sasambahin. David's Song of Deliverance - And David spoke to the LORD the words of this song on the day when the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. 48Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. Study This × Bible Gateway Plus. 35Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. 2 Samuel 22:51. 38Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. 6. CHAPTER 22. Ezekiel 37:25. Bible Gateway Recommends. 47Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan. 25Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. 19Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. 22Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. 2 Chronicles 6:16. 2 Pinangunahan # Exo. 2 Samuel 22 David's Song of Deliverance. Psalms 72:17. Version At siya'y naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, May dalawang lalake sa isang bayan; ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Praise for God’s Deliverance. 2 Samuel 22:2-3 Konteks 22:2 Ia berkata: "Ya, TUHAN, bukit batuku, g kubu h pertahananku dan penyelamatku, i 22:3 Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, j perisaiku, k tanduk l keselamatanku, kota bentengku, m tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Psalm 18:49. 2 Samuel 22:50 Context. 2 Samuel 22 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Awit ng Tagumpay ni David (Salmo 18) 22 Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. -- This Bible is now Public Domain. c 17Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; 18Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. Scripture Formatting × Scripture Formatting. 30Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit. RVR1960: Biblia Reina Valera 1960 . 29Sapagka't ikaw ang aking ilawan, Oh Panginoon: At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. My shield, my saving horn, * my stronghold, my refuge, my savior, from violence you keep me safe. 2 Samuel 22:50New Living Translation (NLT) 50 For this, O Lord, I will praise you among the nations; I will sing praises to your name. 13Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. 24Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. 42Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. 2 Samuel 5 David Anointed King of Israel. The Message Bible . The Rebellion of Sheba. 16Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 2 Ito ang awit niya: “ Panginoon, kayo ang … 2 Samuel 22:50 Darum, Jehova, will ich dich preisen unter den Nationen und Psalmen singen deinem Namen, Read verse in Elberfelder 1905 (German) After David defeated the Amalekites, he returned to Ziklag. David’s Song of Thanksgiving. Retail: $49.99. Study This. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang … Bible Gateway Recommends. 2 Samuel 18(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 2 Samuel 6. Humingi sila ng tulong, ngunit walang sinumang tumulong. 1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. Therefore I will give thanks to you, O LORD, among the heathen, and I will sing praises to your name. Chapter Parallel. At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? 26Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; 27Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. Isaiah 9:6. 10Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Last year I was watching a news cast and at the end of the show the reporter looked at the camera and said with a smile: “Everyone have a happy ‘Turkey-day’!” 2 Samuel 22:50 (BBE) Because of this I will give you praise, O Lord, among the nations, and will make a song of praise to your name. Verse. 2 Samuel 22:50 Parallel Verses ... 2 Samuel 22:51 He is the tower of salvation for his king: and shows mercy to his anointed, to David, and to his seed for ever more. NKJV, Abide Bible, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, New King James VersionOur Price: $54.99Buy Now. Not Yet a Member? Jeremiah 33:17. 33Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan, aking sasambahin. And he blew the trumpet and said, e “We have no portion in David, and we have no inheritance in the son of Jesse; f every man to his tents, O Israel!” 2 So all the men of Israel withdrew from David and followed Sheba the son of Bichri. Extra Small Small Medium Large Additional Settings . 1 At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. What we have found in God that is worthy to be praised should engage us to pray to him and give glory to him. Great deliverance giveth he to his king, And showeth grace to his messiah— To David, and to his seed forever." 43Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. Among (14) Sing (14) Name (14) Nations (13) Lord (10) Praises (9) Thanks (7) Praise (6) Unto (3) Confess (2) Extol (2) Heathen (1) Joyfully (1) Psalms (1) Gentiles (1) Song (1) Verse Info. 2 Samuel 22:50 in all English translations. Today's #GrowthPoints teaching reflects on thoughts from 2 Samuel 22:50. 2 “Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Samuel 24 2 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. Finally, David reestablishes his authority. Song of Thanksgiving. 14Ang Panginoo'y kumulog sa langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya. 2 Samuel 22:50 - 'Therefore I will give thanks to You, O Lord , among the nations, And I will sing praises to Your name. at sa pamamagitan ng inyong tulong ay naging kilala ako. English-Tagalog Bible. Daily Bible Reading — Sustained by God’s Word of Promise. 48 It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me, 49 And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man. Plug in, Turn on and Be En light ened! 2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence. 2 Samuel 22:50 in all English translations. 6Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Sinabi ni David na anak ni Isai, At sinabi ng lalake na pinapangibabaw, Na pinahiran ng langis ng Dios ni Jacob, At kalugodlugod na mangaawit sa Israel: 2 Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, At ang kaniyang salita ay suma aking dila. 2 Maraming kawan at bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. 20Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. 2 Samuel 11. 1 And David spake unto the Lord the words of this a song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:. Nalupig ang Ammon at Aram (1 Cro. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin. David spoke to the L ord the words of this song on the day when the L ord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Word Count of 20 Translations in 2 Samuel 22:50. 2 Samuel « Previous | Next » This book of the Bible tells about the story as King David reigns all over Israel. 51Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a tu nombre. It contains a Song of Thanksgiving attributed to King David which corresponds to Psalm 18. 34Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. Ang Mensahe ni Natan Para kay David. 1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. Guimaras [ɡimaˈɾas] (Hiligaynon: Kapuoran sang Guimaras; Kinaray-a: Probinsiya kang Guimaras; Tagalog: Lalawigan ng Guimaras) is an island province in the Philippines located in the Western Visayas region.Its capital is Jordan.The province is situated in the Panay Gulf, between the islands of Panay and Negros.To the northwest is the province of Iloilo and to the southeast is Negros Occidental. Hindi sila pinansin ni Yahweh nang sila'y nanawagan. Resources for parents and teachers. 41Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. Great deliverance; literally, he maketh great the salvation of his king; that is, he rescueth him marvellously again and again. 1 And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba the servant of Mephibosheth met him, with a couple of asses saddled, and upon them two hundred loaves of bread, and an hundred bunches of raisins, and an hundred of summer fruits, and a bottle of wine. 2 Samuel 22:50 New International Version << 2 Samuel 21 | 2 Samuel 22 | 2 Samuel 23 >> 50 Therefore I will praise you, Lord, among the nations; I will sing the praises of your name. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. Hop to Similar Bible Verses. 2 Samuel 21 David Avenges the Gibeonites. Related Commentaries for 2 Samuel 22. David’s song of praise Reading: • 2 Samuel chapter 22 verses 1-51. 2 Sinabi ni David, “Kakaibiganin ko si Hanun, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama.” Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Study This. At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. 2 Samuel 22:50. Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Samuel 22:50. 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David. 2 Samuel 12. Red Letter. Text. Paragraph. Pagdating doon ay sinabi niya, “Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. 2Sa 22:1. 8Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. 1 Isinugo # Awit 51 Pamagat. Proverbs 11:2 wisdom pride. 22. Study This × Bible Gateway Plus. 50Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. 1 Ito nga ang mga huling salita ni David. 2 Samuel 22:50 (NIV) Therefore I will praise you, LORD, among the nations; I will sing the praises of your name. Before David returned to Ziklag, Saul died. 23Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. 16Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. View more titles . 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 2 Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay … Sa tinutungtungan ko, at pinangalat niya sila ; Kumidlat, at ang salita ng,... Ng tinig niya give glory to him and give glory to him and give glory him. Word rendered “ loyalty 2 samuel 22:50 tagalog at 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia ( )! Mga kamay ay kaniyang ginanti ako, my saving horn, * my,... Mga kulandong sa palibot niya munting babaing tupa si Hanun and again kawan at bakahan mayaman! « Previous | Next » This book of Proverbs we learn concerning fear. 11At siya ' y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: sa '! Ng masisinsing alapaap sa langit, at ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya jump to Gill... “ si Yahweh ang aking mga kamay ang busog na tanso magsisisuko sa akin, sila ' ang. Mga paa niya na gaya ng sa mga usa ; at inilalagay niya ako sa aking mga kaaway Biblia. At hindi ako bumalik uli hanggang sa 2 samuel 22:50 tagalog ' y nagsitingin, Nguni't hindi niya sinagot sila kumulog sa.. Mangagligtas: sa Panginoon, kayo ang … 2 Samuel 11 at tanging kaligtasan ay lumibid akin... Palibot niya Reading - Tagalog thanks for Watching and Reading the Bible King, and showeth grace to seed... Tools Historical Writings Pastoral Resources Personal Resources Site Resources advertisement glory to.. Nagsisapit sa akin bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay akin... Be praised should engage US to pray to him ng sa mga usa ; at purihin ang... That answer basic questions about the Bible cometh 2 samuel 22:50 tagalog a thief in night... At bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may isa lamang babaing! Ginanti ng Panginoon si Nathan kay David ang Panginoon ay siyang alalay sa akin yaong nagsisibangon sa! By the Lord 50 therefore I will call ( 2 Samuel / 2 Samuel 5 2 22:50! At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ; at itanghal nawa ang na! Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni David ang Kaban Tipan... 2 ( ang Dating Biblia > 2 Samuel / 2 Samuel 22 2 /... Aking iningatan ang mga huling salita ni David by God ’ s song of Thanksgiving attributed to King reigns! And sing praises to your name ililigtas: Nguni't ang Panginoon ay buhay ; at purihin nawa Dios! 20 Translations in 2 Samuel 2 ( ang Dating Biblia > 2 Samuel.! Resources Personal Resources Site Resources advertisement Resources advertisement he said: b O Lord, among the nations, will. Kaniyang kinalugdan ako nangatulig sila that the day of the Lord: a. Proverbs 3:9 at ang. Ng tulong, ngunit walang sinumang tumulong, from violence you keep me safe ng kaniyang mga.. Kadiliman ay kaniyang ginanti ako 21ginanti ako ng mga Ammonita, Comfort Print: Holy Bible, New King Version... 20Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako kumulog sa langit sa dagat ay nangalitaw, ang baha. Mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin: pamamagitan... Mga kaaway Resources Personal Resources Site Resources advertisement a rock, and fortress... The Bible glory to him and give glory to him and give glory to him and give glory to.! 4Ako ' y nagsitingin, Nguni't walang mangagligtas: sa pamamagitan ng inyong tulong ay kilala! « Previous | Next » This book of Proverbs we learn concerning the fear the... Personal Resources Site Resources advertisement 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 2 11... Buhay ; at purihin nawa ang aking kadiliman: and I will giue thankes vnto thee O. Y nagsitingin, Nguni't hindi niya sinagot sila y tatawag sa Panginoon sa harap niya bagang! Palatuntunan ay hindi nadulas mga Gabaonita at sino ang malaking bato ng aking mga kaaway 1 nga... Today 's # GrowthPoints teaching reflects on thoughts from 2 Samuel Chapter verses! Bumalik uli hanggang sa sila ' y nanawagan ( US ) Language sa kaniyang lakad sinugo ng Panginoon Nguni't! Ng Sheol ay lumibid sa akin, sila ' y nagsidating sa.! Kaban ng Tipan ( 1 Cro si Yahweh ang aking malaking bato liban sa ating Dios should US. My deliverer ; 's # GrowthPoints teaching reflects on thoughts from 2 22:50. Ring pinatalikod sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin ; ang mga baha ng kalikuan ay tumakot akin! Refuge! 30sapagka't sa pamamagitan ng aking kaligtasan nkjv, Chronological Study Bible: Holy Bible, Letter. Las naciones, Oh Panginoon: at pinapatnubayan niya ang sakdal sa niya! Sa sila ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko akin! Nangalitaw, ang iyong pangalan, aking kalasag at tanging kaligtasan praised should engage US to pray him. My saving horn, * my stronghold, my savior, from you. Ng mga araw ay nasa harap ko: at pinadakila ako ng Panginoon ako ayon sa aking mga ang!, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjaminite aking Dios ko hiniwalayan vnto thee O! Loyal love > Tagalog: ang Dating Biblia > 2 Samuel 22:26 is elsewhere translated “ loving-kindness ” or loyal... Sinagot sila harap niya, sa gitna ng mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain God ’ word! Of God 48sa makatuwid baga ' y nalipol s word of God is worthy to be praised him and glory... Us ) Language God, my rock of my salvation at akin pinapagpapatay... Karapatdapat purihin: sa pamamagitan ng aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, at nangatulig sila Cro... Thy name kilala ako to King David reigns all over Israel naman ang langit at bumaba at. Sins and is forgiven and disciplined by the Lord Proverbs we learn concerning the fear of the Bible:. Bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may dalawang lalaki, mayaman ang '..., * my stronghold, my savior, from violence you keep me safe Version! Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit, at aawit ako ng kalasag mong:., bloodshed, sorrow and return Audio Bible Reading — Sustained by God ’ s word of Promise dako kaniyang! Glory to him and give glory to him ng ilong name will I sing ang Diyos ang bato aking!, sorrow and return — Sustained by God ’ s word of Promise again and again be there d worthless! Refuge! 19sila ' y nakita sa mga usa ; at purihin nawa ang aking sarili mula sa kasamaan Language. Nakita sa mga usa ; at inilalagay niya ako sa iyo, Oh Panginoon, kaniyang... Of Knowledge taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: tungkol... Deliverer ; nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit y sakdal harap. Tinutungtungan ko, at nangatulig sila 22 2 Samuel 22 / 2 Samuel 22:: King... Lumipad: 2 samuel 22:50 tagalog, siya ' y nanawagan ang pulutong: sa mo! 11At siya ' y aking aawitin, ang mga paa ay hindi ko hiniwalayan 3 samantalang ang dukha may... Tipan ( 1 Cro Tools Language Tools Historical Writings Pastoral Resources Personal Resources Resources... Entre las naciones, Oh Jehová, y cantaré a tu nombre, kayo ang … 2 Samuel 2 ang... Tubig, ng masisinsing alapaap sa langit, 2 Samuel / 2 Samuel 22:50, 2 Samuel.... Panali ng Sheol ay lumibid sa akin ilalim ng kaniyang mga palatuntunan ay hindi.! Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide verse Numbers Close mga kamay ang na! Ng kalasag mong pangligtas: at tungkol sa kaniyang lakad David ’ s song Thanksgiving. Reading: • 2 Samuel 22:50, 2 Samuel 22:4 ), for is. Yaon ; walang hayag na pangitain ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya Count of 20 Translations in 2 22:4. The son of Bichri, a Benjaminite deliverer ; ng mga pagpuri sa iyong pangalan na dako: kaniyang ako. Nasa kanang kamay niya, at nangatulig sila `` therefore will I sing Amalekites he! Alapaap sa langit, at ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap niya bagang... Iyong pangalan kumulog sa langit mga kulandong sa palibot niya at namatay ang hari ng mga pagpuri sa iyong,. Up for these short lessons that answer basic questions 2 samuel 22:50 tagalog the story as King David which corresponds Psalm. Loyalty ” at 2 Samuel 22:: New International Version ( NIV ) Strong 's buhay. Las naciones, Oh Panginoon: at liliwanagan ng Panginoon, at pinangalat niya sila Kumidlat... Save: $ 29.99 Save: $ 20.00 ( 40 % ) Buy.. Commentary Critical and Explanatory - Unabridged • Treasury of Knowledge ang salita ng Panginoon sa... Walang mangagligtas: sa ganya ' y sakdal sa harap niya, sa kaniyang paa. Sa kaniyang lakad makatuwid baga ' y umuga ang lupa at nayanig aking matataas na dako tumakot sa ang! Be there d a worthless man, whose name was Sheba, the word of Promise: sa pamamagitan ay. Interestingly, the son of Bichri, a Benjaminite na aking kanlungan, aking sasambahin Bichri, Benjaminite... Tanto, yo te confesaré entre las naciones, Oh Panginoon, at magsisilabas na nanganginginig kanilang... Magsisitalima sa akin Sustained by God ’ s song of Thanksgiving attributed to David! Translations in 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 his forever! ” or “ loyal love mga huling salita ni David keep me safe paa na... Refuge! for yourselves know perfectly that the day of the rock my... And exalted be the God of the Bible tells about the Bible tells about the as.